چاپ خبر
متوسطه 1و2 تمام هوشمند خدیجه کبری (س) سه‌شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰
جلسه آموزش خانواده
🟣🔹🟣🔹🟣🔹🟣🔹🟣
جلسه آموزش خانواده
*موضوع :والدین موثر *
📆روز دوشنبه ۲۱تیرماه📆
⏰ ساعت ۱۶-۱۷⏰
محل برگزاری:
https://online.kksec.ir/dabestan
🟣🔹🟣🔹🟣🔹🟣🔹

Website :
👉Www.khadijekobra.sch.ir
Telegram :
👉@khadijekobra
Instagram :
👉 https://instagram.com/khadijekobra1368?igshid=ejdavw1n4ixw
@khadijekobra
 
انتهای پیام/.