توجه...توجه  
 
کلیه پرسنل این مجتمع دوره های ICDL و همچنین نرم افزارهای تخصصی بردهای هوشمند را گذرانده اند.
   
  کادر آموزشی و علمی متوسطه2  
  دبیر تاریخ
 فرانک زیبایی
 کارشناس تاریخ                                               

دارای 12 سال سابقه تدریس

دارای3 سال سابقه در مجتمع

  
دبیر فلسفه و منطق
فرانک زیبایی
کارشناس تاریخ
 
دارای3 سال سابقه در مجتمع
 
 دارای 12 سال سابقه تدریس
 
  دبیر زبان و ادبیات فارسی
 شکوفه بیطالبی
کارشناس ادبیات
10 سال سابقه تدریس
دبیر شیمی
 فریبا جوانمردی
 کارشناس شیمی

دارای 27 سال سابقه تدریس

دارای 10 سال سابقه در مجتمع

كسب مقام اول در كليه آزمون هاي پيشرفت تحصيلي
كسب مقام اول در آزمون هاي مبتكران
 
دبیر ریاضی
 مریم وفادار
 کارشناس ریاضی کاربردی

دارای 17 سال سابقه تدریس ( 8 سال در مدارس دولتی و 8 سال در مدارس غیر دولتی)

دارای 6 سال سابقه در مجتمع

كسب مقام اول پيشرفت تحصيلي آذر 90
کسب رتبه در طراحی سوالات منطقه 1
برگزیده جشنواره طرح درس منطقه 1
گردآوری مجموعه سوالات ریاضی برای پایه اول تا سوم
 
دبیر ریاضی و آمار
 
فاطمه دلربا
 کارشناس ارشد هندسه منیفلد
 

دارای 6 سال سابقه در امر آموزشی و اجرایی
تدریس دروس ریاضی
دارای 11 سال سابقه در مجتمع

دبیر زبان انگلیسی
 
 رزیتا حریری
 

دارای 17 سال سابقه تدریس از پایه اول تا پیش دانشگاهی

عنوان معلم نمونه منطقه 3
دبیر هندسه
 
فائزه  عباسی
کارشناس ریاضی
 

دارای 30 سال سابقه تدریس در مدارس

دبیر زمین شناسی و جغرافیا
 
نرگس فرامرزی
دکترا از دانشگاه آلمان
 
دارای 8 سال سابقه تدریس (4 سال سابقه تدریس در دانشگاه و 4 سال سابقه تدریس در دبیرستان)
تألیف مقالات متعدد
دارای 5سال سابقه در مجتمع
علوم و فنون ادبی
 
زهرا جواهری
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
 
 
دارای 3 سال سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان
دارای 4 سال سابقه تدریس در مدارس
 
دبیر دینی و قرآن
 
 مریم بهاری
 

دارای3 سال سابقه در مجتمع

   دبیر زیست شناسی
زهرا محمدی ماجد
 کارشناس زیست شناسی

دارای  25 سابقه کار در آموزش و پرورش (18 سال سابقه تدریس زیست شناسی و فعالیت در آزمایشگاه مدارس و مابقی تدریس در مقطع راهنمایی)

دارای 3 سال سابقه در مجتمع

دبیر جشنواره خوارزمی
    دبیر محاسبات، جبرواحتمال و ریاضی
 شهین مبصری
 کارشناس ریاضی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

25 سال سابقه تدریس

دارای 13 سال سابقه در مجتمع

کسب میانگین برتر در حسابان نهایی

                                     دبیر عربی
 معصومه حیدری
 کارشناس زبان و ادبیات
 
 
دارای 21 سال سابقه تدریس در مدارس
 
                               دبیر ادبیات و زبان فارسی
 
زهرا جواهری
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
 
 
دارای 3 سال سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان
دارای 4 سال سابقه تدریس در مدارس
                        دبیر جامعه و روانشناسی
 
 نگین خدایی نیا
کارشناس روانشناسی بالینی
 
دارای 2سال تدریس در مدارس
c                             دبیر فیزیک
 
 خانم خدابخشی
کارشناسی فیزیک
 
27 سال سابقه تدریس
                             دبیر ریاضی
 
 آیدا خالویی
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
10 سال سابقه تدریس
 
   
  کادر آموزشی و علمی متوسطه1  
 
 
 
 
 
دبیر عربی
 فریبا زحمتکش
کارشناسی در رشته زبان و ادبیات عرب 
 
دارای 13 سال سابقه تدریس درس عربی
د ارای3سال سابقه در مجتمع
دبیر کار و فن آوری  
 
خانم بابایی
 
دارای 27 سال سابقه تدریس
  دبیر ریاضی پایه هفتم و هشتم
 
رضوان دهقان
 
دارای 5 سال سابقه تدریس
دبیر ریاضی پایه نهم
شهین مبصری
کارشناس ریاضی
 

دبیر رسمی آموزش و پرورش

25 سال سابقه تدریس

دارای 14 سال سابقه در مجتمع

کسب میانگین برتر در حسابان نهایی

دبیر قرآن
 
خانم رضوان نیا
 
دارای 6 سال سابقه تدریس
دبیر علوم
ژامک منظمی
 
دارای 6 سال سابقه تدریس
 
  
دبیر پیام های آسمانی
محدثه هاشمیان
 
 
دارای 3 سال سابقه تدریس
 
سوپروایزر زبان
 
 
دبیر زبان
 
 
 
 
دبیر ادبیات
آرزو تبریزی
کارشناسی ادبیات
 
دارای 12 سال سابقه تدریس
 
دبیر تفکر
 
 
خانم رضوان نیا
 
خانم شاه ولایتی
 
 
 
دبیر مطالعات اجتماعی
 
مرسده آزاده
 
دارای 6 سال سابق تدریس 
دبیر فرهنگ و هنر
 
الهام همرنگی
 
دارای 3 سال سابقه در مجتمع