مدیریت متوسطه1
 
 

 
سرکار خانم نسرین عباسپور تهرانی :
 
موسس مجتمع و مدیریت متوسطه 1
 
دارای 40سال سابقه مدیریت در آموزش و پرورش
 
 
 
     
مدیریت متوسطه2

سرکار خانم دکتر سميه جاسبي

• دکترای تخصصی معماری کامپیوتر

• دارای 19سال سابقه آموزشی و  مدیریت دبیرستان

دارای مقالات متعدد در مجلات علمی و پژوهشی معتبر

     
جدول زمان بندی ملاقات با مدیران مجتمع