توجه !  
 
   
  دریافت فایل  
 
برای دریافت فایل کمک آموزشی نحوه استفاده از تخته های هوشمند بر روی لینک زیر کلیک کنید.
 
 
   
  تقویم اجرایی 98-97  
 
 
جهت دریافت فایل تقویم اجرایی ویژه دبیران اینجا کلیک کنید...
 
جهت دریافت فایل تقویم اجرایی ویژه دانش آمزان متوسطه 1 اینجا کلیک کنید...
جهت دریافت فایل تقویم اجرایی ویژه دانش آموزان متوسطه 2 اینجا کلیک کنید...
 
   
  فایل آموزشی مدبر  
 
 
قابل توجه دبیران محترم
 
لطفا جهت دریافت فایل آموزشی مدبر اینجا کلیک کنید
 
   
  فایل آموزشی مدبر ویژه دانش آموزان و اولیا  
 
 
 
قابل توجه دانش آموزان و اولیا محترم
 
لطفا جهت دریافت فایل آموزشی مدبر اینجا کلیک کنید
 
 
   
  درج نمرات کلاسی در مدبر  
   
  فایل راهنمای نصب storyline  
 
   
  فایل شورای دبیران - آذر ماه